Έργα σε εξέλιξη
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Ιδιωτικό διδακτήριο στην Θέρμη
Περιγραφή Κατασκευή ιδιωτικού διδακτηρίου 12θέσιου γυμνασίου και 6θέσιου λυκείου
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Περιοχή Θέρμη
Ιδιοκτήτης Χ. & Π. Συμεωνίδης, Η. & Δ. Ιωαννιδης, Ι.Πλευράκης
Φωτογραφικό Υλικό