Έργα σε εξέλιξη
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Νέα Μονάδα Παραγωγής ξηρών Κονιαμάτων
Περιγραφή Κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής ξηρών κονιαμάτων στο εργοστάσιο τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Περιοχή Ν.Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
Ιδιοκτήτης Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Φωτογραφικό Υλικό