Έργα σε εξέλιξη
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων Αλλατίνη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 14.000 m2, περιλαμβανομένων και θεμελιώσεων 5 νέων κτηρίων στους πρώην αλευρόμυλους Αλλατίνη επί των οδών Ανθέων και Θεμ. Σοφούλη στην Θεσσαλονίκη.
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Ε.ΔΗ.ΒΕ. ΑΒΕΕ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
Φωτογραφικό Υλικό