Έργα σε εξέλιξη
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εμπορικό Κέντρο στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Κατασκευή εμπορικού κέντρου με υπόγειες θέσεις parking στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Περιοχή Ρετζίκι
Ιδιοκτήτης ΑΛΜΑ Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό