Έργα σε εξέλιξη
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων επί των οδών Μουρουζηδών και Σαμαρά στην Καλαμαριά
Περιγραφή Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, τριών επιπέδων με 157 θέσεις στάθμευσης, επί των οδών Μουρουζηδών και Σαμαρά στην Καλαμαριά.
Είδος Εργασιών Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση
Περιοχή Καλαμαριά
Ιδιοκτήτης Θεμελιοδομή Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό