Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Οινοποιείο Γεωργιάδη Θεσ/νίκη
Περιγραφή Κατασκευή Οινοποιείου Γεωργιάδη στην Θεσ/νίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 1994
Περιοχή Θεσ/νίκη
Ιδιοκτήτης Γ. Γεωργιάδης
Φωτογραφικό Υλικό