Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εργοστάσιο Ψύξης & Μεταφορών 'Stathis'
Περιγραφή Μελέτη & Κατασκευή Εργοστασίου Ψύξης & Μεταφορών ''Stathis''
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2003
Περιοχή
Ιδιοκτήτης Θ. Ντουνας & Σια
Φωτογραφικό Υλικό