Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κάθετη Μονάδα Αυτοκινήτων Αφοί Ιωαννίδη AE Λευκώνας Σερρών
Περιγραφή Μελέτη για Κάθετη Μονάδα Αυτοκινήτων Αφοί Ιωαννίδη ΑΕ στον Λευκώνα Σερρών
Είδος Εργασιών Μελέτη
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή Λευκώνας Σερρών
Ιδιοκτήτης Αφοί Ιωαννίδη ΑΕ
Φωτογραφικό Υλικό