Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κάθετη Μονάδα Αυτοκινήτων PEUGEΟT Μπακανιάρης
Περιγραφή Κατασκευή Κάθετης Μονάδας Αυτοκινήτων PEUGEΟT Μπακανιάρης
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή
Ιδιοκτήτης Μ. Μπακανιάρη
Φωτογραφικό Υλικό