Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου BMW Παπαδόπουλος, Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις
Περιγραφή Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις, Ισογείου και Πρώτου Ορόφου, Υπάρχοντος Κτιρίου Συνεργείου και Έκθεσης Αυτοκινήτων, BMW Παπαδόπουλος
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή
Ιδιοκτήτης Γ .Παπαδόπουλος
Φωτογραφικό Υλικό