Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου 'KEMPINSKI HOTEL NIKOPOLIS' ΑΑ' Τάξης Πυλαία Θεσ/νίκης
Περιγραφή Κατασκευή Ξενοδοχείου
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2001
Περιοχή Πυλαία Θεσ/νίκης
Ιδιοκτήτης Hotel Kempinski Νικόπολις Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό