Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη - Γυμναστήριο
Περιγραφή Κατασκευή Γυμναστηρίου στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στην Θεσσαλονίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 1995
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Ε. Μαντουλίδης
Φωτογραφικό Υλικό