Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Γραφεία της ΕΡΓΟ 3 Α.Τ.Τ.Ε.Ε.
Περιγραφή Μελέτη & Κατασκευή των Γραφείων της ΕΡΓΟ 3 Α.Τ.Τ.Ε.Ε. στην Θεσαλονίκη
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 0
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης
Φωτογραφικό Υλικό