Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κτήριο Τράπεζας HSBC στην οδό Μητροπόλεως Θεσ/νίκη
Περιγραφή Κατασκευή Κτηρίου της Τράπεζας HSBC στην οδό Μητροπόλεως Θεσ/νίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 1998
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης HSBC
Φωτογραφικό Υλικό