Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κατάστημα 'Ηλεκτρονικής Αθηνών' Πυλαία Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Κατασκεύη καταστήματος 'Ηλεκτρονικής Αθηνών' στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2004
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Ηλεκτρονική Αθηνών
Φωτογραφικό Υλικό