Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κατάστημα 'NEOSET' στη Πυλαία Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Κατασκευή Καταστήματος 'NEOSET' στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσ/νίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2004
Περιοχή Πυλαία Θεσσαλονίκης
Ιδιοκτήτης Ηρώ Κων/νίδου
Φωτογραφικό Υλικό