Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εμπορικό Κατάστημα Επίπλων 'Νέο Κατοικείν' στον Αλιμο Αθηνών
Περιγραφή Κατασκευή εμπορικού καταστήματος 'Νέο Κατοικείν' στον Αλιμο Αθηνών
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2006
Περιοχή Άλιμος Αθηνών
Ιδιοκτήτης Όμιλος 'NEOSET'
Φωτογραφικό Υλικό