Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Ανακατασκευή κτηρίου στην Τσιμισκή 40 - Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Ανακατασκευή κτηρίου επί της οδού Τσιμισκή 40 στην Θεσσαλονίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2009
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης TALBOT Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ - Π.ΣΙΜΟΣ
Φωτογραφικό Υλικό