Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου 'Porto Center' Εμπορικό Κέντρο περιοχή Λιμένα Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Κατασκευή φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα για το 'Porto Center' στην Θεσσαλονίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 1994
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Μεντεκίδης & Υιοί
Φωτογραφικό Υλικό