Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κτήριο Γραφείων στην Θέρμη
Περιγραφή Κατασκευή κτηρίου γραφείων στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης (ισόγειο: 1.680 m2, 1ος όροφος: 1.598 m2, 2ος όροφος: 1.538 m2, υπόγειο: 1.680 m2)
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2009
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ιδιοκτήτης Επενδυτική Εταιρεία Ακινήτων Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό