Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Νέο Κτήριο Κ.Ε.Κ. Θέρμη Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Κατασκευή νέου κτηρίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης επί της οδού Χαριλάου - Θέρμης.
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2008
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ιδιοκτήτης ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
Φωτογραφικό Υλικό