Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων Δημαρχείου Καλαμαριάς
Περιγραφή Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, δύο επιπέδων με 276 θέσεις στάθμευσης, στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Καλαμαριάς.
Είδος Εργασιών Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση
Έτος Ολοκλήρωσης 2008
Περιοχή Καλαμαριά
Ιδιοκτήτης Θεμελιοδομή Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό