Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Ξενοδοχείο 'Πέλλα' Α' τάξης
Περιγραφή Επέκταση ξενοδοχείου 'Πέλλα' Α' Τάξης, 100 κλινών, στην Χανιώτη της Χαλκιδικής.
Είδος Εργασιών Μελέτη - Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2004
Περιοχή Χανιώτη
Ιδιοκτήτης Φ.ΑΙ.ΑΞ. Α.Ε.Τ.Α.
Φωτογραφικό Υλικό