Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Γενικό Νοσοκομείο Αγιος Δημήτριος Θεσ/νίκης
Περιγραφή Μελέτη για το Γενικό Νοσοκομείο Αγιος Δημήτριος Θεσ/νίκης
Είδος Εργασιών Μελέτη
Έτος Ολοκλήρωσης 1979
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Γ. Γεωργιάδης (Ανάδοχος)
Φωτογραφικό Υλικό