Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Συγκρότημα 9 Αιθουσών Κινηματογράφου της Village Roadshow
Περιγραφή Μελέτη & Διεύθυνση Κατασκευής για το Συγκρότημα 9 Αιθουσών Κινηματογράφου της Village Roadshow
Είδος Εργασιών Μελέτη & Διέυθυνση Κατασκευής
Έτος Ολοκλήρωσης 1996
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Κτηματοδομή Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό