Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου 'ABB' Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης της 'ΑΒΒ' στην Θέρμη με αποθήκες διακίνησης υλικού και γραφεία διοίκησης.
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2006
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης ΑΒΒ Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό