Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου 'EXPRESS SERVICE'
Περιγραφή Κατασκευή νέου κτηρίου συνεργείων με γραφεία δίοίκησης της EXPRESS SERVICE στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης.
Είδος Εργασιών Μελέτη - Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2006
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Ι. Ραπτόπουλος
Φωτογραφικό Υλικό