Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Επέκταση Εγκαταστάσεων Α. Χατζόπουλου Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Επέκταση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ειδών συσκευασίας τροφίμων Α. Χατζόπουλου στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης.
Είδος Εργασιών Μελέτη - Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2006
Περιοχή Καλοχώρι
Ιδιοκτήτης Α. Χατζόπουλος
Φωτογραφικό Υλικό