Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κτίριο Γραφείων Μητροπόλεως Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Κατασκευή Κτιρίου Γραφείων στην Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2000
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Καρταλτζής
Φωτογραφικό Υλικό