Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εμπορικό κέντρο – Ανάπλαση βιομηχανικού συγκροτήματος SIEMENS
Περιγραφή H επιφάνεια του οικοπέδου είναι 101.547,48m². Το συγκρότημα αποτελείται από 5 κτίρια, τα οποία στέγαζαν για 40 χρόνια το βιομηχανικό συγκρότημα της Siemens. Η πρόταση για το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει την επανάχρηση των αρχικών κτιρίων που καλύπτουν επιφάνεια 18.484m² ενώ η συνολική επιφάνεια αξιοποίησης τους, είναι 24.948m². Κεντρικά διαμορφώνεται πλατεία 8.500m² με τεχνητή λίμνη έκτασης 2.000m², με γέφυρες και νησίδες πρασίνου μέσα στο νερό, περιμετρικά πλακόστρωτα και φύτευση. Η διαμόρφωση αυτή αποτελεί πόλο έλξης της εγκατάστασης όπου εκτονώνονται οι χώροι συνάθροισης κοινού και ταυτόχρονα ενοποιεί τα κτίρια. Το συγκρότημα εξυπηρετείται από τρεις εισόδους - εξόδους. Έξι ενότητες, 1477 θέσεων στάθμευσης περιμετρικά, εξυπηρετούν το κοινό. Χώροι φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων διαμορφώνονται στις πίσω πλευρές των κτιρίων με ανεξάρτητες προσβάσεις. Στους χώρους αυτούς διαμορφώνονται τρεις ενότητες, 69 θέσεων στάθμευσης που εξυπηρετούν το προσωπικό. O περιβάλλοντας χώρος, έκτασης 75.000m² διαμορφώνεται με πλακόστρωτα, άσφαλτο και φύτευση.
Είδος Εργασιών Μελέτη
Έτος Ολοκλήρωσης 2010
Περιοχή Λεωφ. Γεωργικικής Σχολής 89, Πυλαία
Ιδιοκτήτης ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ
Φωτογραφικό Υλικό