Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κτίριο Εμπορικών Αποθηκών Π. Χρυσόμαλλου Θεσσαλονίκη
Περιγραφή Μελέτη & Κατασκευή Κτιρίου Εμπορικών Αποθηκών Θεσσαλονίκη
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Χρυσόμαλλος Παναγιώτης
Φωτογραφικό Υλικό