Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εκσυγχρονισμός Ηλ/γικών Εγκαταστάσεων Γεν. Κλινικής Θεσ/νίκης
Περιγραφή Εκσυγχρονισμός των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό