Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη - Γυμνάσιο
Περιγραφή Μελέτη & Κατασκευή του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 1991
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Ε. Μαντουλίδης
Φωτογραφικό Υλικό