Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Προσθήκες & Διαρρυθμίσεις στα κτίρια Ιngle Hall., Willard Hall. Α
Περιγραφή προσθήκη κατ’ επέκταση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Ιngle Hall.αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Willard Hall. Αναδιαμόρφωση υπαίθριων χώρων δημοτικού σχολείου και νέου οικοπέδου.αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο willard hall.αναδιαμόρφωση υπαίθριων χώρων δημοτικού σχολείου και νέου οικοπέδου
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Κολλέγιο Ανατόλια
Φωτογραφικό Υλικό