Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Ξενοδοχείο 'PORTES PALACE' Α' τάξης Ποτίδαια Κασσανδρείας
Περιγραφή Μελέτη για το Ξενοδοχείο
Είδος Εργασιών Μελέτη
Έτος Ολοκλήρωσης 2001
Περιοχή Ποτίδαια Κασσανδρείας
Ιδιοκτήτης Πόρτες Μέλαθρον Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό