Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ξενοδοχείου 'EVA' Κέρκυρα
Περιγραφή Κατασκευή πισίνας και σκυροδεμάτων περιβάλλοντος χώρου του Ξενοδοχείου
Είδος Εργασιών Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2005
Περιοχή Κέρκυρα
Ιδιοκτήτης ΘΑΛΑΣΣΑ Α.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό