Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Συγκρότημα 5 κατοικιών Πανόραμα Ν. 751 Θεσ/νίκη
Περιγραφή Μελέτη & Κατασκευή Συγκροτήματος 5 κατοικιών στο Πανόραμα Θεσ/νίκης (Νόμος 751)
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2000
Περιοχή Αριστοτέλους και Λεβαντή Πανόραμα Θεσ/νίκης
Ιδιοκτήτης Γ. Aγγος, Ο. Βουλώνη, Α. Σισμανόπουλος, Ι. Κοσελόγλου
Φωτογραφικό Υλικό