Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Συγκρότημα 11 κατοικιών Πανόραμα Ν. 751 Θεσ/νίκη
Περιγραφή Μελέτη & Κατασκευή Συγκροτήματος 11 κατοικιών στο Πανόραμα Θεσ/νίκης (Νόμος 751)
Είδος Εργασιών Μελέτη & Κατασκευή
Έτος Ολοκλήρωσης 2002
Περιοχή Πανόραμα Θεσ/νίκης
Ιδιοκτήτης Κοινοπραξία 'ΕΡΓΟ 3 - ΙΝΟΒΑ'
Φωτογραφικό Υλικό