Εκτελεσθέντα Έργα
Λεπτομέριες & Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου Κτίριο Διοίκησης Τραπέζης Μακεδονίας - Θράκης
Περιγραφή Μελέτη συμμετοχής σε διαγωνισμό για το Κτίριο Διοίκησης Τραπέζης Μακεδονίας - Θράκης
Είδος Εργασιών Μελέτη
Έτος Ολοκλήρωσης 1990
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης
Φωτογραφικό Υλικό